Liguria: Genova

Intu mezu du mä gh’è ‘n pesciu tundu Che quandu u vedde ë brute u va ‘nsciù fundu Intu mezu du mä gh’è ‘n pesciu palla Che quandu u vedde ë belle u vegne a galla Out at sea is a round fish that sinks to the floor when he sees an ugly girl Out… Read More